Home page > Aktuality > České a americké kybernetické síly posilují společné pouto

České a americké kybernetické síly posilují společné pouto

Ve dnech 20. – 24. února 2023 se uskutečnilo v pořadí šestnácté setkání českých a amerických jednotek zabývající se kybernetickou bezpečností.

Počátek postupné kooperace mezi českým Centrem CIRC a americkými kybernetickými jednotkami se datuje už od roku 2014, od roku 2019 pak spolupráce významně nabrala na intenzitě. „Prvotní myšlenkou spolupráce bylo poskytnutí některých taktických dovedností, techniky, postupů a celkových zkušenosti získaných u kybernetických jednotek obou spojenců a postupná podpora součinnosti mezi oběma stranami,“ popisuje záměr spolupráce vedoucí amerického kybernetického týmu major Joshua Hull.

Celkový koncept je stavěn na bezpečnostní spolupráci, a to hledání a sdílení podobných zdrojů a cílů mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými a to tak, aby byla zajištěna společná kybernetická připravenost.

Jedním z cílů je naplnění konceptu interoperability, tedy sdílení podobných nástrojů a dovedností, které pak následně usnadní vzájemnou spolupráci jak na budoucích cvičeních, tak při velkých kybernetických operacích (NATO, EUCOM).

"Čeští kolegové prokazují výjimečné schopnosti v digitální forenzní analýze, v tomto ohledu jsou pro nás inspirací. Na druhou stranu i my se jim snažíme být nápomocni při ukázkách nových nástrojů a postupů. Specialisty z VekySIO vidím jako učenlivé se schopností přizpůsobit se měnícímu se prostředí, důkazem toho je například cvičení Cyber Coalition,“ hodnotí major Hull a dodává: „Výhledově do budoucna bychom chtěli pokračovat ve společných cvičeních či jednáních co čtvrt roku, v rámci sladění jak operační stránky, tak i té plánovací pro kyberbezpečnost a stejně tak vzájemné poskytování technické podpory.“

„Spolupráce s americkými kolegy v rámci SPP (State Partnership Program) si nesmírně vážíme a jsme přesvědčeni o tom, že významným způsobem posouvá naše schopnosti kupředu. Čeští vojáci jsou pověstní svou schopností improvizace, ti američtí zase svojí systematičností, strukturovaností a perfektním plánováním. V tomto se perfektně doplňujeme. Velké díky majoru Hullovi za všechnu práci, kterou v rámci SPP odvádí. Neustále se zvyšující kvalita a přínosnost našich jednání jsou z velké části jeho zásluhou,“ uvedl kapitán Miroslav Bartoň z Centra CIRC.

Společná jednání se uskutečnila nejen na půdě VyKySIO, ale Češi participovali několikrát i u svých spojenců. Naposledy v Nebrasce na cvičení Cyber Tatanka 2022, které se uskutečnilo v létě loňského roku. Pouze v období COVID-19 restrikcí probíhala kooperace online. Cyber jednotky americké armády tvoří v této spolupráci především členové Národní Gardy států Nebraska a Texas.

 

                                                                                                                                 Centrum CIRC

Nahoru