Home page > Aktuality > První letošní kurz Základy kybernetické bezpečnosti navštívil Centrum CIRC VeKySIO

První letošní kurz Základy kybernetické bezpečnosti navštívil Centrum CIRC VeKySIO

Účastníci kurzu Základů kybernetické bezpečnosti, pořádaného Odborem bezpečnosti MO, si rozšířili znalosti týkajících se kybernetické bezpečnosti i u Centra CIRC VeKySIO.

Kurz Základy kybernetické bezpečnosti, který se ještě v minulém roce nazýval Kurz Kybernetické bezpečnosti OB MO, se snaží účastníky připravit na nástrahy v kyberprostoru a čemu věnovat zvýšenou pozornost, přičemž nemalá část je také věnována důležité legislativě. Centrum CIRC, jakožto jeden ze subjektů, který se zabývá kybernetickou bezpečností, si 9. února 2023 pro 14 posluchačů tohoto kurzu připravilo program. V úvodu přednášky byli účastníci seznámeni se strukturou Velitelství kybernetických sil a informačních operací a Centra CIRC, dále s jeho historií, schopnostmi a úkoly v rámci resortu. Byli seznámeni s informačním portálem Centra CIRC a jeho funkčností . V další části přednášky proběhlo seznámeni s užívanými kybernetickými pojmy a se způsobem hlášení, vyhodnocování a řešení KBU/ KBI v rámci resortu.  Pozornost byla věnována i interním záležitostem, kde účastníci kurzu mohli nahlédnout, jak práce příslušníků Centra CIRC probíhá a využili také možnosti navštívit pracoviště operátora Centra CIRC. Po celém dni nabitém informacemi a proložený diskuzemi, někteří z posluchačů kurzu projevili zájem o účast na Odborném shromáždění PBS, které se bude konat 8.3.2023 a 11.10.2023 rovněž u Centra CIRC.

Pro potenciální zájemce, se v tomto roce uskuteční ještě další dva turnusy tohoto kurzu, který se koná u Velitelství výcviku-Vojenské akademie ve Vyškově a opět bude jeden den kurzu vymezen návštěvě Centra CIRC. 

 

                                                                                                                                         Centrum CIRC

Nahoru